Elvis Baraković

Odsjek matematika Univerzitet u Tuzli

Biografija

Rođen sam u Gračanici gdje sam završio osnovnu i srednju školu. Tokom školovanja učestvovao sam u nekoliko kantonalnih i federalnih takmičenja, prvenstveno iz matematike i fizike.

Diplomirao sam 2007. godine na Odsjeku matematika na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli gdje sam stekao zvanje Profesor matematike i gdje sam 2011. godine uspješno odbranio magistarski rad te stekao zvanje Magistar prirodnih nauka iz područja matematike.

Diploma Doktora prirodnih nauka iz područja matematike mi je dodijeljena na Univerzitetu u Tuzli nakon što sam odbranio doktorsku disertaciju 2016. godine, a doktorski mentor mi je bio Prof. dr. Vedad Pašić. Komisija za odbranu doktorske disertacije je bila u sljedećem sastavu: Prof. dr. Nermin Okičić sa Univerziteta u Tuzli, Prof. dr. Vedad Pašić također sa Univerziteta u Tuzli i Prof. dr. Dmitri Vassiliev sa University College London, Velika Britanija.

Radni odnos a Univerzitetu u Tuzli zasnovao sam 2009. godine, gdje sam prije toga radio kao profesor matematike u Gimnaziji “Dr. Mustafa Kamarić Gračanica” i Mješovitoj srednjoj školi Gračanica. Tokom rada u srednjim školama, radio sam kao spoljni saradnik na Univerzitetu u Tuzli.

Izabran sam u zvanje docenta na Univerzitetu u Tuzli 2017. godine i trenutno sam Voditelj studijskog odsjeka matematika. Držim predavanja na nekoliko predmeta na Odsjeku za matematiku Prirodno-matematičkog fakulteta kao i na Fakultetu elektrotehnike Univerziteta u Tuzli.

Od 2011. do 2014. bio sam član Skupštine Tuzlanskog kantona, a od 2014. do 2018. član skupštinske Komisije za obrazovanje, kulturu, sport i mlade. U periodu od januara 2021. do febrauara 2022. godine obavljao sam dužnost i funkciju Ministra obrazovanja i nauke u Vladi TK.

Aktivno govorim engleski jezik i dobro poznajem rad na računaru (MS Windows, Linux, MS Office, LaTeX, HTML, Mathematica, Maple, GeoGebra, Adobe Photoshop, WordPress, SQL, Python, Microsoft BI).

Oženjen sam i ponosni otac dvije djevojčice.